MỪNG CHÚA GIÁNG SINH

 Ngày 20 tháng 12 | 7:00 tối

MỘT CA MÚA NHẠC KỊCH CHO NHI ĐỒNG: STAR TRIP. TIỆC MỪNG SAU BUỔI TRÌNH DIỄN. MIỄN PHÍ CHO MỌI LỨA TUỔI!

Christmas Service:

9:00 AM

10:30 AM Brunch

 

Get Directions

 

2508 W Woodland Dr.

Anaheim, CA 92801

Contact Us

714.526.8233 

therockvn@solidlives.com

Get Connected

Facebook

Anaheim WesT

Vietnamese